Forside

Kerteminde Vandløbslaug

 

AFVANDING ER HELT AFGØRENDE

 

Utilstrækkelig afvanding medfører store tab af værdier og store samfundsøkonomiske tab.

 

Aktuelt

 

Kerteminde Vandløbslaug fremlægger synspunkter for Kerteminde Kommune. Formålet er at gøre opmærksom på de store negative økonomiske, menneskelige og rekreative konsekvenser af utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse.

 

Kerteminde Vandløbslaug arbejder på at afværge negative konsekvenser af Miljøministeriets Vandplaner, som Kerteminde Kommune netop nu skal omsætte til kommunale handleplaner, samt nye vandløbsregulativer.

 

Kerteminde Vandløbslaug arbejder for at blive inddraget og for dialog med Kerteminde Kommune, inden kommunen træffer beslutninger.

 

Hvornår skal kommunen rense vandløbet?

DET ARBEJDER KERTEMINDE VANDLØBSLAUG FOR

 

 

Kerteminde Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Kerteminde Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne, primært Kerteminde Kommune.

 

Kerteminde Vandløbslaug arbejder for, at den ødelæggende forsumpning og oversvømmelse af marker og skove, som vi bl.a. har set i sensommeren 2011, ikke forværres, men afhjælpes.

 

Kerteminde Vandløbslaug arbejder for, at de ødelæggende oversvømmelser af huse og sommerhuse, der bl.a. er set i 2011 på Langeland og på Sydfalster, ikke skal gentages på i Kerteminde Kommune.

 

Kerteminde Vandløbslaug mener, at det er vigtigt at tilgodese miljø og andre interesser omkring vandløbene. Kerteminde vandløbslaug mener, at der skal og kan findes løsninger, så både miljø og afvanding tilgodeses.

 

Kerteminde Vandløbslaug v/formand Torben Friis, mobil 51 96 78 57 - mail: torben-friis@hotmail.com